Princip Breakout strategie EA

1. Co je Breakout (obchodní seance)

 

Co vlastně znamená slovo breakout, jedná se o anglické slovo a znamená prolomení, proražení nebo útěk. S čehož vyplývá, že breakout strategie (systém) jednoduše řečeno znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu (úroveň), tak lze předpokládat, že bude pokračovat ve směru, kterým prorazila danou hladinu. Jestli dané proražení a směr bude výrazný a rychlý nebo naopak pomalý a nevyrazný či dokonce se bude jen jednat o tzv. falešné proražení, už záleží na dění na trhu.

Někde se můžete dočíst, že se breakout strategie, taky nazývá strategie obchodovaní seancí, jedná se o totéž. Obchodní seance (breakout) se řídí podle jednotlivých zemí, kde se nachází vyznamná finační centra (Londyn, Frankfurt a další). V čase, kdy otevře příslušný trh, se dá očekávat jeho vliv na vývoj forexu.

 

 

2. Princip Breakout strategie

 

Princip breakout strategie (systém) spočívá v předem definovaném časovém pásmu, v kterém si AOS (EA) sám ohraničí nejvyšší a nejnižší dosaženou cenu. A po ukončení časového pásma zadá sám do MetaTrader 4 čekající pokyny, které jsou na okrají (nebo o něco posunuté) zmíněného pásma, tedy na maximu a minimu ceny, které se dosáhlo v předem definovaném časovém pásmu. Vše jde vidět na Obr. č.1. Pak platí,

 

pokud se cena dostane na maximum z pásma, tak se otevře čekající pokyn na Koupit (BAY, Long), ale pokud se cena dostane k minimu z časového pásma, tak se otevře čekající pokyn Prodat (SELL, Short).

 

Pokud je otevřený pokyn a jde do zisku, tak se sám zavře a tedy vybere zisk v předem definované ceně, která je určená (lze měnit dle procent) jako velikost dosažená z časového pásma, tedy nejčastějí 100% (ale lze navolit).

 

V případě, že by se otevřel pokyn na Koupit (BAY, Long) a hned by šel trh opačným (short) směrem a nestihl by tedy dosáhnout výběru zisku, tak by se ztráta zastavila na předem stanovené hodnotě, určené % z časového pásma, nejčastějí 70% nebo 100% (lze zvolit) nebo se nastaví tzv. posouvání stop lossu (break-even) a pak stačí, aby trh udělal ziskovým směrem, třeba jen o 20% a stop loss se posune na otvírací cenu a když se trh obratí a půjde do ztráty, otevřený obchod se sám zavře na otvírací ceně a nevytvoří žádnou ztrátu.

Další důležitou funkcí je čas, kdy platí čekací pokyny (na obr.č.1 zeleně vyznačená zona), po uplynutí daného času se sami zavřou neuskutečněné čekající obchody, je to důležitá funkce, neboť z testů vyplývá, že otevřené obchody třeba po šesti hodinách častěji jdou do ztráty.

  1. Časová pásma

 

Časový pásma jsou v breakout strategie jsou nejdůležitejší částí. Proto, že nevolíme časové pásmo jen tak náhodně, ale volíme je úmyslně na jednotlivé měnové páry v návaznosti na jednotlivé země, kde se nacházejí vyznamná finanční centra (Londyn, Frankfurt, New Yourk a další). V čase, kdy otevře příslušný trh, se dá očekávat jeho vliv na vývoj forexu. Zajímá nás tedy začátek obchodní seance, která může být jednu hodinu, třeba na EURUSD nebo klidně i osm hodin v případě EURJPY. Vždy záleží na určitém měnovém páru a na jeho měnách, ze kterých se skládá a které časové pásmo dle testu vychází jako nejlepší, rozhodně neexistuje univerzalní čas a délka, která by fungovala na všech měnových párech.

Časová pásma si můžeme rozdělit na Asiijskou, Evropskou a Americkou (USA) seanci a je důležité znát, kdy burza otvírá v dané zemi.

 

Otevření burz, čas je uvedeny v SEČ (CET, Praha)

 

  • Australie: 23:00
  • Japonsko: 01:00
  • Frankfurt: 08:00
  • Londýn: 09:00
  • USA: 14:00

 

- od 1:00 do 8.00 se obchoduje souběžně v Sydney a v Tokiu

- od 9:00 do 10:00 se obchoduje se souběžně v Tokiu a v Londýně

- od 14:00 do18:00 se obchoduje souběžně v Londýně a v NewYorku

 

Proto je důležité testovat a najít ideální časové pásmo, které je ziskové.

 

V případě, správně zvoleného časového pásma, může vypadat obchodovaní díky AOS Breakout, jak je na obr. č.2, kde jsou vidět tři úspěšné obchody za sebou na měnovém páru EURUSD, kde je časové pásmo od 8:00 do 8:59, a v 8:59 pošle AOS do platformy čekající pokyny.

 

 

  1. Spuštění a ukončení obchodovaného časového pásma

( zjistíte po registraci)

 

 

5. Jaká časová pásma obchodujeme?

 

 

 

( zjistíte po registraci )